Regulamin Serwisu z Polityką Prywatności i Polityką Cookies

Regulamin Serwisu z Polityką Prywatności i Polityką Cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia ABInvestHouse Real Estate Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 , usług drogą elektroniczną w serwisie abinvesthouse.pl

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne ze zm. (Dz.U.2019.0.2460); Ustawa Śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zm. (Dz.U.2020.0.344) ; Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 Ustawa ODO: ustawa z dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

§1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 • Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do ABInvestHouse Real Estate, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą ABInvestHouse Real Estate wyrażoną na piśmie.
 • W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www. informujemy, iż stosujemy tzw. cookies – to jest informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie serwery mogą odczytać przy połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tak zwane “ciasteczka”) stanowią dane – w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tego serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pisele serwisów społecznościowych i google maps.
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; google analitycs
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować pewne utrudnienia podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji zapisywania cookies na urządzeniu końcowym nie spowoduje natomiast całkowitego braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym.
 • Pliki cookies mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • Informujemy, iż ABInvestHouse Real Estate dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z naszego serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. `Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez ABInvestHouse Real Estate, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 • ABInvestHouse Real Estate oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 • Z serwisu przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

§2 Wyłączenie odpowiedzialności

 • ABInvestHouse Real Estate dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 • Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych o ABInvestHouse Real Estate i produktach, które znajdują się w jego ofercie. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 • ABInvestHouse Real Estate dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 • Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, które zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Informuje się Użytkowników, iż witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać podczas ich przeglądania. ABInvestHouse Real Estate wskazuje, iż nie ponosi on odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§3 Usługi nieodpłatne serwisu

 • ABInvestHouse Real Estate świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie,
  • Kontakt przez Zakładkę Kontakt – Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu, aby otrzymać ofertę. Użytkownik podając swoje dane : adres e-mail, imię, nazwisko, telefon prosi o przesłanie oferty Administratora. Odpowiedź na zadane pytanie Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, podany adres poczty elektronicznej.
  • Kontakt przez zakładkę – Nieruchomości: Poznaj nasze inwestycje. Użytkownik zostawiając swoje dane osobowe, Imię nazwisko , e mail, numer telefonu prosi o kontakt z ekspertem, który przedstawi ofertę spełniającą oczekiwania Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku dobrowolnych okienek w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wysyłanie ofert Administratora i firm współpracujących, oraz przesyłania ofert pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili wysyłając mail na adres: kontakt@abinvesthouse.pl
 • Usługi wskazane ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator dokłada starań, aby zrealizować usługi wskazanych w pkt. 1 bez zbędnej zwłoki.
 • Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 pkt.1aw momencie wejścia na stronę Serwisu. Umowa rozwiązuje się w momencie jego opuszczenia.
 • Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 pkt.1 b-ew momencie wysłania zapytania. Umowa rozwiązuje się w momencie jej zrealizowania.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody ABInvestHouse Real Estate nie będzie wykorzystywać kopii bądź części niniejszej Strony lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
 • Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony czy uzyskanie przysługujących mu praw dostępu.
 • Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania z serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem oraz niniejszym Regulaminem

§4 Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Serwisie

 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 • Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: kontakt@abinvesthouse.pl.
 • Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  • zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
  • dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1fc RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
  • w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
  • marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing do czasu jej wycofania,
  • odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5
  • w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 • Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:
 • Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 • Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 • Przekazywanie danych
 • Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  • obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
  • podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),
  • firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 • Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
 • Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  • sprostowanie danych
  • usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
  • ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
  • dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
  • przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
  • prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§5 Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 • ABInvestHouse Real Estate zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z jest zawiadomić o tym fakcie ABInvestHouse Real Estate.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024